ผลงานของเรา

ผลงานรับเหมาก่อสร้างโรงงานและโกดังโครงสร้างเหล็ก

รับเหมาก่อสร้างโกดัง

โครงการ : รับเหมาก่อสร้างโกดังหน่ำเซียน

สถานที่ : เขตประเวศ กทม.
ขนาด : 4,200 ตรม.
ขอบเขตของงาน : Turnkey ทั้งโครงการ
มูลค่างาน : 30.5 ล้านบาท
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท วันรัต(หน่ำเซียน) จํากัด
ผู้รับเหมา : บริษัท ทีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคอล จํากัด

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

โครงการ : รับเหมาก่อสร้างโรงงานทอผ้าเจียมพัฒนา

สถานที่ : เวียงจันทร์ ประเทศลาว
ขนาด : 3,600 ตรม.
ขอบเขตของงาน : ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง โครงเหล็ก/แผ่น
มูลค่างาน : 13.5 ล้านบาท
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เจียมพัฒนาลาว จํากัด
ผู้รับเหมา : บริษัท ทีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคอล จํากัด

รับสร้างโกดัง

โครงการ : รับเหมาก่อสร้าง Workshop โรงไฟฟ้า B-grimm

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จ.ชลบุรี
ขนาด : 2,400 ตรม.
ขอบเขตของงาน : ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง โครงสร้างเหล็ก/แผ่น
มูลค่างาน : 10.8 ล้านบาท
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สวรรค์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมเนจเม้น จํากัด
ผู้รับเหมา : บริษัท ทีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคอล จํากัด

รับเหมาก่อสร้างโกดัง (image004)

โครงการ : รับเหมาก่อสร้างโกดัง Sankho

สถานที่ : อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ขนาด : 1,200 ตรม.
ขอบเขตของงาน : Trunkry ทั้งโครงการ
มูลค่างาน : 4.3 ล้านบาท
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซันโก ไดฮัทส์ จํากัด
ผู้รับเหมา : บริษัท ทีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคอล จํากัด

รับสร้างโรงงาน

โครงการ : รับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตอาหาร GMP

สถานที่ : เขตมีนบุรี กทม.
ขนาด : 1,000 ตรม.
ขอบเขตของงาน : Turnkey ทั้งโครงการ
มูลค่างาน : 5.2 ล้านบาท
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท บิ๊กบอส เรียลเอสเซส จํากัด
ผู้รับเหมา : บริษัท ทีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคอล จํากัด

รับสร้างโกดัง

โครงการ : รับเหมาก่อสร้างโกดัง Taiyo

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ จ.อยุธยา
ขนาด : 450 ตรม.
ขอบเขตของงาน : Trunkry ทั้งโครงการ
มูลค่างาน : 2.3 ล้านบาท
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซันโก ไดฮัทส์ จํากัด
ผู้รับเหมา : บริษัท ทีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคอล จํากัด

รับสร้างโกดัง

โครงการ : รับเหมาก่อสร้างโกดัง BBT

สถานที่ : อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ขนาด : 1,200 ตร.ม.
ขอบเขตของงาน : ผลิต ติดตั้ง โครงเหล็ก/แผ่น
มูลค่างาน : 2.9 ล้านบาท
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท บางกอกบาส จํากัด
ผู้รับเหมา : บริษัท ทีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคอล จํากัด

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน (image008)

โครงการ : Top Secret Pub & Restaurant

สถานที่ : อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ขนาด : 4,800 ตรม
ขอบเขตของงาน : Trunkry ทั้งโครงการ
มูลค่างาน : 2.5 ล้านบาท
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ทีที คอปเปอร์เรท จํากัด
ผู้รับเหมา : บริษัท ทีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคอล จํากัด

รับเหมาก่อสร้างโกดัง (image004)

โครงการ : อาคารสํานักงาน 4 ชั้น

สถานที่ : ซ.คู้บอน 16 กทม.
ขนาด : อาคาร 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 800 ตรม.
ขอบเขตของงาน : Trunkry ทั้งโครงการ
มูลค่างาน : 10.5 ล้านบาท
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท พีทีสยาม กรุ๊ป จํากัด
ผู้รับเหมา : บริษัท ทีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคอล จํากัด

รับสร้างโรงงาน (image010)

โครงการ : รับเหมาก่อสร้างโรงงานและห้องแล็ป หน่ำเซียน

สถานที่ : เขตประเวศ กทม.
ขนาด : 4,500 ตรม
ขอบเขตของงาน : Trunkry ทั้งโครงการ
มูลค่างาน : 44.2 ล้านบาท
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท วันรัต(หน่ำเซียน) จํากัด
ผู้รับเหมา : บริษัท ทีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคอล จํากัด

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน (image011)

โครงการ : รับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตซอส อินเตอร์รุ่งเรือง กรุ๊ป

สถานที่ : อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ขนาด : 14 ไร่
ขอบเขตของงาน : Trunkry ทั้งโครงการ
มูลค่างาน : 96.8 ล้านบาท
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท อินเตอร์รุ่งเรือง กรุ๊ป จํากัด
ผู้รับเหมา : บริษัท ทีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคอล จํากัด

รับเหมาก่อสร้างโกดัง (image012)

โครงการ : รับเหมาก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า และบ้านพักคนงาน

สถานที่ : อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ขนาด : 6 ไร่
ขอบเขตของงาน : Trunkry ทั้งโครงการ
มูลค่างาน : 5 ล้านบาท
ผู้ว่าจ้าง : คุณอภิรดี โพธิ์ถนอม
ผู้รับเหมา : บริษัท ทีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคอล จํากัด