รับสร้างโรงงาน kodungsiam จำหน่ายโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป และเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ราคาถูกที่สุดในไทย บริการ ออกแบบ พร้อมก่อสร้าง โกดัง โรงงาน ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก รับสร้างโกดัง kodungsiam จำหน่ายโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป และเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ราคาถูกที่สุดในไทย บริการ ออกแบบ พร้อมก่อสร้าง โกดัง โรงงาน ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก kodungsiam จำหน่ายโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป และเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ราคาถูกที่สุดในไทย บริการ ออกแบบ พร้อมก่อสร้าง โกดัง โรงงาน ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก

บริษัท ทีเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคอล จำกัด

รับเหมาก่อสร้างโรงงานและโกดัง จำหน่ายโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป และโครงสร้างเหล็กPEB

เกิดจากทีมวิศวกร ผู้มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญ ทางด้านโครงสร้างเหล็ก ที่ได้รวมกลุ่มให้บริการด้านออกแบบ แปรรูปเหล็กหลากหลายชนิด และติดตั้งโครงสร้างเหล็ก มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี และเพื่อความคล่องตัวที่จะรองรับปริมาณงานที่มีในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น ทางทีมงานจึงพยายามที่จะปรับปรุงการบริการ ให้กับลูกค้า ได้คลอบคลุมมากที่สุด จึงได้พัฒนาจนกลายเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน ก่อสร้างโรงงาน โกดัง และโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป อย่างครบวงจร

บริการของเรา

รับสร้างโรงงาน
วางผังโครงการ/โยธาผังเมือง
ดำเนินการ ตรวจสอบกับโยธาและผังเมือง ของจังหวัดหรือเขตนั้น ๆ ว่าพื้นที่เป็นสีอะไร สามารถสร้างโกดัง โรงงานได้หรือไม่ และ ถ้าสร้างได้ ได้แบบประเภทไหน
รับสร้างโกดัง
ออกแบบ/ขออนุญาตก่อสร้าง (อ.)
ดำเนินการ ออกแบบ เขียนแบบ เซ็นแบบ จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออณุญาติก่อสร้าง ที่สำนักงานเขตนั้นๆ ให้ถูกต้องตามกฏหมาย
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
จัดหาแหล่งเงินทุน/เอกสารยืน Bank
ดำเนินการ หาแหล่งเงินทุนหรือธนาคาร เตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อยื่นกับธนาคาร สำหรับผู้ประกอปการที่จะยื่นกู้ จนผ่าน
รับเหมาก่อสร้างโกดัง
รับเหมาก่อสร้างแบบ Turnkey

ดำเนินการ รับเหมาก่อสร้าง

งานโครงสร้าง คสล. , งานโครงสร้างเหล็ก, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบดับเพลิง, งานระบบบำบัดน้ำเสีย(GMP)

บริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงาน
ขออนุญาตเปิดใช้อาคาร (อ.6)
ดำเนินการ ยื่นขออนุญาติเพื่อเปิดใช้อาคาร สำหรับ โกดังหรือโรงงาน ที่พื้นที่ใช้สอยเข้าข่ายกฏหมายเปิดใช้อาคาร
บริษัทรับเหมาก่อสร้างโกดัง
ขออนุญาตเปิดโรงงาน (รง.4)
ดำเนินการ จัดเตรียมเอกสาร พร้อมยื่นขออนุญาติ กรมโรงงาน เพื่อเปิดใช้โรงงานให้ผู้ประกอปการ อย่างถูกกฏหมาย